Okumak, yaşamın farkına varmak ve anlamı yeniden inşa etmektir. Okuma süreçlerinde okuyucu, okuduğu metin ve bağlam arasında sürekli bir ilişki olduğunun farkında olmalıdır. Bunlar:

Anlatılanların açıklığa kavuşturulması,
Düşünce akışının incelenmesi,
Söylemin çözümlenmesi – sentezlenmesi.
Önemle üzerinde durulması gereken süreçlerdir. Günümüzde yoğun bir bilgi yüküyle karşı karşıyayız. Yarınlarınız, bütün yaşam tarzınız hızlı okuma ve bilgileri işleyebilme yeteneğinize göre şekillenecektir.
 Nobim Eğitim & Danışmanlık bu yaklaşımları ve düşüncenin yol haritasını kendisine ilke edinmiştir.
Okumak, metinlerdeki sesleri, heceleri, sözcükleri ve tümceleri seslendirmek değil; onları anlamlandırmaktır.


     Hızlı okuma, eğitim bilimcileri tarafından geliştirilen; “Tüm Beyinle Okuma Sistemi” olarak adlandırılan teknikler ve eğitim yöntemleri sentezidir. Gözlerin ve beynin aynı anda tam kapasiteyle etkili bir biçimde çalıştırılabilmesi için gelişmiş ülkelerde, “Hızlı Okuma Teknikleri” kullanılmaktadır. Okuma ve kavrama hızınızı artırarak bilgileri hızlı bir şekilde işlemden geçirebilmenizi sağlayan okuma tekniğidir.

     Günümüzde, bilgi hızla çoğalmakta ve değişime uğramaktadır. Bu nedenle; bilginin üretimi, kullanımı ve üretilen bilgiye hızlı erişim önem kazanmıştır. Hızlı okuma yöntemleriyle kazanılan bilgiler, kolaylıkla hatırlanmakta ve kullanılmaktadır. Hızlı okuma davranışı kazananlar yaşamın her alanında verimliliklerini ve etkinliklerini artırarak farklılıklar yaratacaklardır.Yazılı verilerin, dokümanların daha hızlı okunması ve işlem görmesi yaşam kalitenizin artmasına olanak sağlayacaktır.
Ayrıca, sınavlara hazırlanan öğrenciler daha hızlı okuyup, daha hızlı anlayarak, sınavlardaki başarılarını artıracaklardır.
                                                              Unutmayın ki, beynimizle gözlerimiz arasında ışık hızında bir iletişim kurulmaktadır. Beynimiz çok hızlı okuma yeteneğine                                                               sahiptir, önemli olan onu eğitmektir.

     Hızlı Okuma becerisi özel bir yetenek değil, geliştirilebilir teknik bilgiler ve yöntemler bütünüdür. Bilgiyi davranışa dönüştürmek eğitimle sağlanır. Öncelikle göz kaslarını geliştirip, daha sonra hızı artırarak, motivasyon ve konsantrasyon ile de anlama oranınızın üst seviyelere çıkması gerçekleşecektir.
     “Nobim Eğitim & Danışmanlık” eğitimcilerince verilen eğitimler sonunda gelişen, “Göz-Beyin” etkinliği tüm performansınızı artırarak, hızlı okuma ve bilgileri hızlı işleyebilme becerilerinizi geliştirmeniz gerçekleşecektir.

Kimler Hızlı Okuyabilir?

Göz kusurları olmayan, “abece” yi öğrenmiş, her yaşta  bilgiye ve gelişime açık, kendini geliştirmek, yaşamın her sürecinde farklılıklar yaratarak, başarılı sonuçlar almak isteyen herkes, hızlı okuma tekniklerini öğrenebilir ve hızını minimum 3-5 kat daha artırarak, şimdiki okuma hızından çok daha hızlı okuyabilir.

Hızlı Okumanın Kazanımları Nelerdir ?

Minimum 3-5 kat artacak olan okuma hızınızla birlikte;

  • Göz-beyin kordinasyonunuz gelişecek.
  • Göz kaslarınız gelişerek, göz-beyin bağlantınız güçlenecek.
  • Kavrama ve düşünme yetenekleriniz gelişecek.
  • Olgulara bütünsel yaklaşarak, farklı bakış açılarıyla çözümler üreteceksiniz.
  • Yaşamınızın her alanında etkinliğiniz artacak.
  • Yaşamınızı anlamlandırarak, farklılıklar yaratacaksınız.

Başarıya Etkileri

Hızlı okumanın temeli; tümden gelim, tüme varım yöntemine dayanır. Yaşam kalitesinin artırılmasının ana unsurlarından en önemlisi de etkin olarak iyi ve hızlı okuma sanatını bilmektir. Anlama ve okumanın zevkini yaşayacaksınız. Tam öğrenme, problem çözme, yaratıcı drama, vb. gibi çağdaş öğrenme yöntemleri ve disiplinleri de öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Bilgiyi üretebilmek, kullanabilmek ve üretilen bilgiye  hızlı erişebilmek başarının sırrı ve kaliteli yaşamın anahtarıdır.

Tarihçesi

Hızlı okuma teknikleri ilk olarak 2.Dünya savaşı sonlarında geliştirilmeye başlanmıştır. Pilotlarının ve kule görevlilerinin göz-beyin reaksiyon kabiliyetlerini artırmak için  Dr.Renshaw, tarafından geliştirilen “TAKİSTASKOP” kullanılmıştır. Göz kaslarını geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan kısa sürede istenilen verim alınmıştır. Daha sonra da eğitim bilimcilerince, okuduklarımızı daha çabuk görebilmek, algılayabilmek, anlayabilmek ve verileri daha hızlı işleyebilmek için okullarda ve farklı eğitim ortamlarında kullanmışlardır.